Felhasználási feltételek

A honlap célja telekommunikációs tanácsadás nyújtása a regisztrált felhasználók részére. A honlap használatával, a honlapon történő regisztrációval Ön, mint Felhasználó, elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

1. Szolgáltató adatai

 • A szolgáltató neve: Aidaco Szolgáltató Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 1.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-722120
 • Adószám: 13171551-2-41
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:info@aidaco.hu
 • Telefonszáma: +36 (20) 924-3226

2. A weboldalon folytatott tevékenység

 • A Felhasználó jelen regisztráció keretében megbízza az Aidaco Szolgáltató Kft.-t telekommunikációs tanácsadás nyújtására.

3. A weboldal legfontosabb jellemzői és elemei

 • A Szolgáltatás célja a Felhasználók tájékoztatása, a piacon elérhető szolgáltatásokról és termékekről.
 • Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a honlapon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe. A szolgáltatások jelentős része kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.
 • Az Aidaco Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a www.aidaco.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 • A jelen felhasználási feltételek az Aidaco Szolgáltató Kft. által üzemeltetett www.aidaco.hu oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Weboldal) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 • Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen felhasználás feltételeit.

4. A regisztráció

 • Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
 • A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe.
 • A Szolgáltatás regisztrált Felhasználója lehet:
  • cselekvőképességében nem korlátozott és nem cselekvőképtelen, nagykorú természetes személy;
  • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére
  • A regisztráció az e-mail cím megadásával indul, mellyel létrejön a Felhasználó ún. saját fiókja. A felhasználónak lehetősége van a saját fiókjába belépve további adatok megadására a jelenlegi szolgáltatásával kapcsolatban. A megadott adatokat az Aidaco Szolgáltató Kft. a szolgáltatás fejlesztésére és a Felhasználó számára relevánsabb ajánlatok megjelenítésére használja fel.
  • A regisztrációval létrejövő saját fiók a Felhasználó weboldalon történő eligazodását, valamint a Felhasználó oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A Saját Fiók a Belépés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (e-mail cím, jelszó) megadásával, illetve a Weboldal által küldött elektronikus levelekben elhelyezett linkeken keresztül érhető el.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. Az Aidaco Szolgáltató Kft. kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználói profilt.
  • Amennyiben a Felhasználó elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon található Elfelejtett jelszó linkre kattintva az általa korábban megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva beléphet a Felhasználói profiljába, és/vagy megadhatja új jelszavát. Ha a Belépés sikertelen, a Felhasználó az Aidaco Szolgáltató Kft. elérhetőségein (info@aidaco.hu, 06209243226) kérhet segítséget.
  • A Felhasználónak lehetősége van a saját fiók törlését kérni. Ezt a Felhasználó az Aidaco Szolgáltató Kft. felé a info@aidaco.hu email címre írt elektronikus levélben kezdeményezheti. A fiók törlését az Aidaco Szolgáltató Kft. 3 munkanapon belül teljesíti.

5. A regisztráció megszűnése

 • A Felhasználó bármikor kérheti a regisztrációja törlését az info@aidaco.hu email címre írt elektronikus levél formájában. Az Aidaco Szolgáltató Kft. a fiók törlését 3 munkanapon belül teljesíti.
 • A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a telekommunikációs tanácsadás szolgáltatás automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

6. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

 • A weboldalon az Aidaco Kft. által megjelenített tartalmak, szövegek és egyéb anyagok (pl. szövegekhez és képekhez) szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok védelme alá esnek, melyek jogosultja az Aidaco Kft.
 • A weboldal tartalma, illetőleg annak bármely alkotóeleme (kép, szöveg, hang) csak az Aidaco Kft. előzetes engedélyével használható fel. A honlap tartalmi és fogalmi alkotóelemei közlési engedély esetén sem változtathatóak meg, és nem használhatóak fel a weboldal eredeti tartalmától eltérő célra.

7. Hírlevél, értesítők

 • Az Aidaco Szolgáltató Kft. elektronikus formában értesítőket és hírleveket küldhet a Felhasználó részére, amennyiben a Felhasználó ehhez előzőleg kifejezetten hozzájárult. 
 • A Felhasználó bármikor leiratkozhat ezekről a hírlevél értesítésekről. A hírlevél regisztrációjának törlését az info@aidaco.hu címen kezdeményezheti, amit 3 munkanapon belül teljesítünk.

8. Felelősség

 • Az Aidaco Szolgáltató Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, leírása, elérhetőség, stb) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja.
 • Az Aidaco Szolgáltató Kft. nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 • A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Aidaco Szolgáltató Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Aidaco Szolgáltató Kft. az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 • A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Aidaco Szolgáltató Kft. kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 • Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Aidaco Szolgáltató Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Változások

 • Az Aidaco Kft. jelen felhasználási feltételek változtatásának jogát fenntartja. Módosítás esetén a legfrissebb verzió található meg a honlapon.

10. Adatvédelem

 • A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik. A tájékoztató ide kattintva tekinthető meg.

11. Irányadó jog és joghatóság

 • A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. Az Aidaco Kft. nem garantálja, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.
 • A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó, vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandóak.